Oferta

 Biuro Rachunkowe - oferta w skrócie:


 • Usługowe prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie
 • Doradztwo podatkowe
 • Rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS
 • Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Opracowywanie zasad prowadzenia rachunkowości
 • Przygotowywanie przelewów do US i ZUS

 

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

 • administrowanie teczkami osobowymi
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sprawozdawczość do GUS

 

Place

 • naliczanie wynagrodzeń
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń
 • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach oraz zaliczkach na podatek dochodowy
 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych
 • sporządzanie deklaracji PFRON
Copyright © 2015 KONSILIUM
Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Gorlicach
Realizacja: artnex.pl